TEST IQ 2016 - CHỈ SỐ IQ CỦA BẠN LÀ BAO NHIÊU


Tìm hiểu về IQ Test


Kiểm tra Test IQ
-   Số câu hỏi: 39 câu.
-   Thời gian làm bài : 40 phút
-   Khuyến cáo: nên làm từ câu 1 đến câu 39 theo phân bố từ dễ đến khó của bài thi.
-   Nội dung kiểm tra IQ: 100% bài Test IQ là hình ảnh, công bằng với tất cả mọi người.

Lưu ý:
-   Bài trắc nghiệm IQ sẽ tự động dừng khi hết thời gian làm bài (40 phút).
-   Đối tượng thực hiện bài test là người có độ tuổi từ 16 tuổi trở lên.
-   Để đảm bảo tính công bằng cho người Test IQ sau, rất mong các bạn không chia sẽ đáp án của bài kiểm tra IQ ra ngoài.
-   Nên làm bài Test IQ ở nơi yên tỉnh, vào lúc tinh thần cảm thấy thoải mái nhất để có kết quả chính xác.
-   Các bạn có thể trả lời lại câu hỏi đã trả lời trước đó (nếu còn thời gian)
-   Với kết quả bài Kiểm tra IQ cao hơn 130, chúng tôi xin được vinh dự mời bạn gia nhập vào International High IQ Society. Thông tin của bạn sẽ được cập nhật tại bảng Vinh danh thành viên trên trang chủ
-   Chúc các bạn hoàn thành bài Kiểm Tra IQ với kết quả cao nhất.

© TestIQ.edu.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved